Enne Seréns fotoalbum 1920

uppdaterad 18.3.2018
Värd Carl-Gustaf Öhman

Bilder från Gallas i Hönsnäs

Fotoalbumet innehåller många fina personporträtt, en del av dessa är kända, många tyvärr inte identifierade. Alla uppgifter, som berör identifikation av dessa okända personer mottages med tacksamhet!

--.--.1915 - --.12.1922
#10369
Hönsnäs
#10378
Hönsnäs
30.7.1921
#10377
Hönsnäs
#10376
Hönsnäs
#10375
Hönsnäs
7.9.1922
#10374
Hönsnäs
#10373
Hönsnäs
#10372
Hönsnäs
#10371
Hönsnäs
#10370
Hönsnäs
#10379
Hönsnäs
30.7.1921
#10368
Hönsnäs
#10367
Hönsnäs
#10366
Hönsnäs
#10365
Hönsnäs
#10364
Hönsnäs
#10363
Hönsnäs
#10362
Hönsnäs
#10361
Hönsnäs
#10360
Hönsnäs
#10390
Hönsnäs
#10399
Hönsnäs
#10398
Hönsnäs
#10397
Hönsnäs
#10396
Hönsnäs
#10395
Hönsnäs
#10394
Hönsnäs
#10393
Hönsnäs
#10392
Hönsnäs
4.9.1921
#10391
Hönsnäs
#10359
Hönsnäs
#10389
Hönsnäs
#10388
Hönsnäs
#10387
Hönsnäs
#10386
Hönsnäs
#10384
Hönsnäs
#10383
Hönsnäs
#10382
Hönsnäs
#10381
Hönsnäs
#10380
Hönsnäs
#10329
Hönsnäs
#10338
Hönsnäs
#10337
Hönsnäs
#10336
Hönsnäs
#10335
Roslax
#10334
Hönsnäs
#10333
Hönsnäs
--.--.1915
#10332
Hönsnäs
--.--.1915
#10331
Hönsnäs
#10330
Hönsnäs
#10339
Hönsnäs
--.12.1922
#10328
Hönsnäs
#10327
Hönsnäs
#10326
Hönsnäs
--.--.1915
#10325
Hönsnäs
--.--.1915
#10324
Hönsnäs
#10323
Hönsnäs
#10322
Hönsnäs
#10321
Hönsnäs
#10320
Hönsnäs
#10349
Hönsnäs
#10358
Hönsnäs
#10357
Hönsnäs
#10356
Hönsnäs
#10355
Hönsnäs
#10354
Hönsnäs
#10353
Hönsnäs
#10352
Hönsnäs
#10351
Hönsnäs
#10350
Hönsnäs
#10319
Hönsnäs
#10348
Hönsnäs
1.10.1915
#10347
Hönsnäs
1.10.1915
#10346
Hönsnäs
#10345
Hönsnäs
#10344
Hönsnäs
#10343
Hönsnäs
#10342
Hönsnäs
#10341
Hönsnäs
--.--.1917
#10340
Hönsnäs
--.--.1917