#8517
Proveniens
Mårtens
FotografBernt Mårtensson

Plats

Bilden tagen från platsen där midsommarstången stått

Datum

--.--.1993

Beskrivning

Arstu (Mårtens) mangårdsbyggnad, sedd från norra gaveln.

Diverse

Bildens negativ finns på reg.n:o 1360

Kommentarer