#7772
Proveniens

Plats

Horsholm hösten 1924

Datum

--.--.1924

Personer

Översta raden fr.v. 1. Julius Mattsson, 2. Rudolf Rosenberg 3. Valentin Ekblad, i högra hörnet Elier Sjöberg med fiolen, framför  honom Manne  Jansson och John Wikfors. 
Flickorna i övre raden 1. Vendla Edström, 4. Mildrid Edström,  7. troligen Vilma Wikfors (emigrerat till Amerika), 8. Agnes Lindberg gift Ekblad, framför henne Marta Mattsson gift Wikfors.
Nedre raden fr.v. 1 Astrid Rosenberg, 2. Alvilda Jansson, 3. Naima Sandström, 7. Edith Silverström, längst till höger Tyra Rosenberg.

Kommentarer