#699
Proveniens
Konstantin Lundgrens,Lömsö

Plats

Lömsö

Beskrivning

Båthus

Diverse

Konstantin och Mari Lundgrens båthus med halmtak, på samma plats där Gerald Mattsson nu uppfört ett nytt båthus.

Kommentarer