About the archive

The Historical Society in Houtskär is maintaining a unique archive of photographs and documents from Houtskär. The archive is called the Houtskär archive of local history - HLA (Houtskärs Lokalhistoriska Arkiv).

Volunteers from the Historical Society have collected and digitized local photos since the 1990s. Material has been collected from the villages and homesteads in Houtskär. In addition, an extensive piece of investigative work has been done to identify persons, places and the context of the photos. The photos were reprographed by hand in the "Photostudio" in Näsby, Houtskär. The photos were cataloged in folders and later the photos were digitized and cataloged on computer. The photographic material has been used in several publications, among others A Book About Houtskär (part 1 and 2), the book about Jungfruskär and in the book "How it was done in the old days". Many people have contributed to the extensive archive. Bernt Mårtensson and Clementz Mattsson deserve a special warm Thanks for their efforts to develop HLA.

The transformation of the archive to an open photo gallery on the net and the possibility to maintain the photo archive online is created and maintained by Skript in Pargas.

This project has been accomlished with the support of Svenska Kulturfonden, The Finnish Heritage Agency, the Houtskär Savings Bank Foundation and private donations.

A warm Thank You to everyone who has made this project possible.

About The Historical Society in Houtskär

The Historical Society in Houtskär (registered association) works on many levels to promote and preserve the unique Archipelago community that Houtskär is, it´s culture, history and future. The society maintains the Houtskär Archipelago Museum in Näsby, Houtskär. The museum has originally been built by volunteers. The society has published several books in swedish and one written in the Houtskär local dialect. The society has a boat building workshop by the museum, where new traditional archipelago boats are built and old ones repaired. In the winter the society arranges discussions and lectures. Among others, typical topics are net pulling in the winter, dairy housekeeping, emigration to America and Sweden from Houtskär. The latest in the line of project is this open digital photo archive, HLA which is based on the vast and unique photo archive of the society.

In 2015 The Historical Society in Houtskär recieved the award of the Swedish Cultural Foundation i Finland. In the motivations for the price they mentioned that the society has created the most extensive and innovative archipelago museum in the archipelago, has made a remarkable effort to cherish the cultural landscape in Houtskär and has managed to engage both seniors and youth in their activities.

Submit your photo to the archive

If you have an old photo somehow associated to Houtskär and you want to include it in the HLA digital photo archive we will gladly accept your photo.

Deliver the photo

1. Physical (paper) photo - Deliver the photo to HLA for high resolution scanning. Contact us in order to arrange for suitable delivery. We scan your photo and archive the original or return the original to you.
2. Scanned photo already in high resolution digital format (JPG). Send the file to us as a mail attachment. The file name should be unique and preferably include your name, like "philip_photographer_001.jpg", in order for us to know who submitted the photo.

Information about the photo

Tell us in the mail everything you know about the photo including dates and persons or enter the information in this web form.

Collections

If you have several photos, this method is slow and inefficient. Send us a mail with your contact info and tell us about your photos. We will contact you and come to an agreement about the practical arrangements.

Contact us

houtskultur@gmail.com

Description of the database for the web site www.hla.fi

This text is not translated to english due to it´s judicial nature. The point of the text is to assure that the database conforms with the European GDPR requirements. Den som använder Houtskärs Kulturgille r.f:s webbplats www.hla.fi bör följa användningsvillkoren för tjänsten. Webbplatsen omfattar ett öppet fotoregister jämte tillhörande information om fotografierna.

Upphovsrätt

Innehållet på webbplatsen www.hla.fi inklusive foton, fotoinfo, personinfo osv. tillhör Houtskärs Kulturgille r.f. eller tredje part och är skyddat genom upphovsrättslagen och annan lagstiftning. Houtskärs Kulturgille r.f. förbehåller sig rätten till webbplatsen och dess innehåll, om inget annat nämns i dessa användningsvillkor eller på webbplatsen.

Användarens rättigheter och skyldigheter

Användare får titta på, bläddra i och skriva ut material som finns på webbplatsen www.hla.fi för sitt eget personliga bruk. Användare får inte kopiera eller på annat sätt reproducera, överföra, distribuera eller spara material från www.hla.fi, eller delar av detta material, och inte heller använda foton, produktfakta, varumärken, logotyper eller annat innehåll på webbplatsen utan föregående skriftliga tillstånd från Houtskärs Kulturgille r.f.. Det är inte tillåtet att använda texter eller foton för kommersiella syften. Det är tillåtet att använda meddelanden som publicerats på www.hla.fi för journalistiska syften under förutsättning att informationskällan nämns.

Ansvar för webbplatsen och dess innehåll

Houtskärs Kulturgille r.f. garanterar inte att de uppgifter som finns på webbplatsen www.hla.fi är korrekta eller tillförlitliga. Foton, fotoinfo, tillgänglighet och allt annat material på webbplatsen publiceras utan garantier. Houtskärs Kulturgille r.f. ansvarar inte för eventuella direkta eller indirekta skador till följd av informationen på webbplatsen. Houtskärs Kulturgille r.f. förbehåller sig rätten att när som helst utan förhandsbesked och oavsett orsak ändra webbplatsens användningsvillkor, utformning, innehåll, tillgänglighet, tjänster och andra egenskaper. Houtskärs Kulturgille r.f. garanterar inte att webbplatsen fungerar utan avbrott eller felfritt och svarar inte för webbplatsens tillgänglighet. Om inte annat följer av tvingande lag, svarar Houtskärs Kulturgille r.f. inte för skador som orsakas av användning av webbplatsen, förhindrad användning eller annan till dessa anknytande grund.

Tredjepartstjänster

Webbplatsen www.hla.fi kan innehålla länkar till webbsidor som ägs eller upprätthålls av tredje part. Användare som går vidare till dessa sidor ska ta del av och godkänna eventuella användningsvillkor före användning av tjänsten. Houtskärs Kulturgille r.f. kan inte påverka innehållet på webbsidor som skapats eller publicerats av någon annan part än Houtskärs Kulturgille r.f. och Houtskärs Kulturgille r.f. svarar inte för dessa tredjepartssidors funktioner, innehåll eller andra egenskaper.

Användning av logg och webbkakor (cookies)

Webbplatsen www.hla.fi kan innehålla webbkakor (cookies), dvs. små textfiler som lagras i användarens dator och som används för sessionshantering och användaruppföljning. Kakor används för analyser av hur användaren använder webbplatsen. Den lagrade informationen innehåller uppgifter för identifiering av webbläsaren, användning av webbplatsen och användningsdatorns IP-adress. På webbplatsen www.hla.fi används besökaruppföljning (logg) för analys av hur webbplatsen används. Den uppsamlade informationen förmedlas vidare för lagring på uppföljningstjänstens servrar. Uppgifter från besökaruppföljningen kan ges ut till tredje part om det påkallas enligt lag eller om tredje part hanterar uppgifterna för Houtskärs Kulturgille r.f:s räkning. Houtskärs Kulturgille r.f. använder statistikuppgifterna för utveckling av webbtjänstens besökarbelåtenhet. Användare kan blockera kakor genom att ändra inställningarna i sin webbläsare. Detta kan dock påverka webbplatsens funktion. Genom att använda www.hla.fi samtycker användaren till att uppgifterna behandlas på det sätt som beskrivs ovan.

Diskussioner, respons och kommentarer

Responsmöjlighet och kommentarsfälten på webbplatsen är avsedda för konstruktivt och sakligt tankeutbyte. Alla som skriver inlägg ska följa reglerna för webbplatsen. Houtskärs Kulturgille r.f. förhandsgranskar inte de uppgifter som kommer fram i responsen och kommentarerna. Vid behov stryker Houtskärs Kulturgille r.f. information som bryter mot användningsvillkoren, reglerna och instruktionerna för webbplatsen, lag eller god sed, så snart Houtskärs Kulturgille r.f. har uppmärksammats på överträdelsen. Houtskärs Kulturgille r.f. ansvarar inteför besökarnas inlägg eller inläggens följder eller för den information som besökare har lagt upp på eller länkat till webbplatsen. Besökarna svarar själva för innehållet i diskussionerna, kommentarerna och responsen. Besökarna svarar för sina egna handlingar och författare av lagstridiga texter kan ställas inför juridiskt ansvar för skrivelserna. Besökarna ska identifiera sig i anslutning till sina inlägg. Kontaktuppgifterna används inte för marknadsföring. Houtskärs Kulturgille r.f. har rätt att kontakta kommentarskribenter och responsgivarei ärenden som gäller deras inlägg.

Det är förbjudet att i diskussionerna, bloggarna och kommentarerna:

Vi ber att användare som upptäcker överträdelse av dessa villkor meddelar om detta till Houtskärs Kulturgille r.f..

Privacy statement

Houtskärs Kulturgille r.f. har förbundit sig att skydda din integritet, och vi vill aktivt informera om de principer som vi iakttar för skydd av personuppgifter. Vid hanteringen av personuppgifter följer vi den finska lagstiftningen om integritetsskydd. Våra webbplatser kan användas utan registrering och vi samlar inte in besökarna personuppgifter under besök på sidorna. För upprättande besöksstatistik använder vi i vissa kakor (cookies) eller motsvarande tekniker. Det är möjligt att du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen om du har blockerat dessa tekniker i din webbläsare. Vi använder statistikuppgifterna vid vidareutveckling av tjänsten. Registerbeskrivningen nedan innehåller mer detaljerad information om integritetsskyddet.

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999)

1. Registrets namn

Houtskärs Lokalhistoriska arkiv

2. Den registeransvarige

Houtskärs Kulturgille r.f.

3. Registrets användningsändamål

Registerbeskrivningen gäller arkivering av information om foton inklusive namn på avlidna och levande personer som förekommer på fotografierna, samt insamling av ytterligare information om fotografierna i registret.

4. Registrets datainnehåll

Följande personuppgifter om personer på fotografierna kan samlas in och sparas:

5. Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifterna om kunderna inhämtas från kunderna själva, deras efterlevande, vänner och bekanta, samt i form av respons från www.hla.fi. Även andra källor kan användas.

6. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifter om kunderna används inte i andra syften än de som framgår ovan och inga uppgifter lämnas ut till andra parter.

7. Principerna för skyddet av registret

Eventuella känsliga personuppgifter som kommer till Houtskärs Kulturgille r.f. kännedom hålls konfidentiella. Allmännt kända personuppgifter publiceras på www.hla.fi-tjänsten. Vid behandling av uppgifterna följer Houtskärs Kulturgille r.f. personuppgiftslagen och övriga tillämpliga bestämmelser om personlig integritet enligt finsk lagstiftning.

8. Rätt till insyn och rätt till rättelse av en uppgift

Enligt 26 § i personuppgiftslagen har den registrerade rätt att få veta vilka uppgifter om denne som har registrerats i samband med olika fotografier i arkivet samt enligt 29 § rätt att kräva att felaktiga uppgifter om denne korrigeras. Begäran om insyn eller korrigering ska göras skriftligt samt skickas till
Houtskärs Kulturgille r.f.