#6354
Proveniens

Beskrivning

Förbindelsebron tar form

Kommentarer