#6347
Proveniens

Beskrivning

Anna Grandells hus på Äpplö.

Kommentarer