#6326
Proveniens
Staffas

Datum

--.--.1984

Beskrivning

Per och Seidis Mattssons hem, Österstu.

Kommentarer