Selim Konstantin Westerlund
Konrad Alfons Mattsson
Toste Torvald Ringvall
Ivar Johannes Wikfors
Birger Vilhelm Lindroos
Klary Helene Sjöberg
Rode Erbéne Franzén
Ene Evera Mattsson
Selinda Mathilda Mattsson
Ali Ingrid Nordstrand
Helmi Johanna Lehti
Anni Viktoria Abrahamsson
Ali Ragnhild Ahlstrand
Amanda Seralia Pettersson
Helga Viktoria Rosenqvist
Fanny Charlotta Andersson
Hilda Emmy Jucunda  Jansson
Agnes Viktoria Lindberg
Vilma Adele Mattsson
Ellen Ekqvist
Nanny Alina Sjölander
Enne Sigrid Söderlund
Helna Betty Ahlstrand
Irene Exenia Lindberg
Ester Ali Sjöstrand
Naima Matilda Sandström
Stig Enqvist
Uno Fjalar Abrahamsson
#403
Proveniens
Vesterlid

Plats

Vesterlid, eventuellt en sångövning inför sångfesten

Datum

7.7.1935

Personer

Selim Konstantin Westerlund, Konrad Alfons Mattsson, Toste Torvald Ringvall, Ivar Johannes Wikfors, Birger Vilhelm Lindroos, Klary Helene Sjöberg, Rode Erbéne Franzén, Ene Evera Mattsson, Selinda Mathilda Mattsson, Ali Ingrid Nordstrand, Helmi Johanna Lehti, Anni Viktoria Abrahamsson, Ali Ragnhild Ahlstrand, Amanda Seralia Pettersson, Helga Viktoria Rosenqvist, Fanny Charlotta Andersson, Hilda Emmy Jucunda  Jansson, Agnes Viktoria Lindberg, Vilma Adele Mattsson, Ellen Ekqvist, Nanny Alina Sjölander, Enne Sigrid Söderlund, Helna Betty Ahlstrand, Irene Exenia Lindberg, Ester Ali Sjöstrand, Naima Matilda Sandström, Stig Enqvist, Uno Fjalar Abrahamsson

Beskrivning

Sångfest på Vesterlid, 

Diverse

Kan vara en bild av kören, som övar/övat inför sångfesten.

Kommentarer