#2579
Proveniens

Datum

--.--.1961

Beskrivning

Motorseglaren DIAMANT, köpt till Houtskär 1961. 
Ägare var Volmar Lindström, Ragnar Lindberg, Nåtö och Gösta Rosenberg, Sövdö. 
Såldes till Asterholma som vågbrytare.

Kommentarer