#2074
Proveniens
FotografKurt Zilliacus

Beskrivning

Staffas Långholm, gammal lada förflyttas på talko till Lotoören, för att där verka som koja vid vetafärder.

Kommentarer