#15878
Proveniens
FotografLorentz Brunnsberg

Plats

Björkö midsommarstång

Datum

24.6.1976

Personer

Lars Tohmasson, ooo,Gust Mattsson, Birger Fagerlund,oo,Mats Tohmasson, Roger Johansson
Bertil Gunnars,  fotografen bakom är okänd

Beskrivning

Klädning av midsommarstången

Diverse

Man lyfter först upp stången ned saksar för att få början på resningen

Kommentarer