#15554
Proveniens
FotografOlof Ringvall

Plats

Kummelbergen i Kittuis

Datum

--.--.1978

Beskrivning

Bronsålderskumllel

Diverse

Uppgifterna från Hembygdsnämdenns bildarkiv

Kommentarer