#15543
Proveniens
ers
FotografAnn Gret Hedbäck

Datum

--.--.1977

Beskrivning

På bilden är gårdens vedlider  som är uppfört av en gammal ria och iskarvad med bräder och pärttak

Diverse

En högspännings linje går presis bakom huset
Hembyggdenämdens bildarkiv

Kommentarer