#15533
Proveniens
Mellangårds
FotografAnn-Gret Hedbäck

Datum

--.--.1976

Beskrivning

Zaida Westins far Fredrik Albert köpte hemmanet av kapten Hamberg, emedan denne blev fattig, då två av hans fartyg förliste under samma natt.
Hamberg hade byggt ladugården av stora stenblock på 1800-talet.

Diverse

Hembyggdsnämndens bildarkiv

Kommentarer