#15489
Proveniens
Lassas
Gammla Lassas
FotografAnn-Gret Hedbäck

Plats

Platsen kallas Gambel Lassos

Datum

--.--.1976

Beskrivning


Det är Matts Andersson som bygt huset.
Matts och Karolina hade inga barn, (Karolina var från Westerstu på Äpplö) därför sålde de hemmanet till Karl Gustav Jansson f. 14.10.1863 Mickels Näsby, d. 10.06.1951, från Knuts och hans hustru Hilma Henrika Amanda Lindell f. 06.05.1874 Smeds Saverkeit för 6000 mk år 1896/97. 
Karl hade tidigare varit sjöman. Karl har även byggt till på huset.
Här växte syskonen Astor,  Teodor, John, Albert och Sigurd Jansson upp. 
Huset revs efter 1976

Kommentarer