#15463
Proveniens
Bahlts
Franses
FotografAnn-Gret Hedbäck

Plats

Vid Västersundet

Datum

--.--.1976

Beskrivning

Syskonen Helmi och Valdemar Eriksson har bedrivit bageri och skomakeri i det här huset.
I mangårdsbyggnaden bedrev Helmi och Valdemars far Alexander Eriksson butik och skrädderi.
Mangårdsbyggnaden var för liten för att även användas som bageri och och skomakeri, därför köptes detta hus från Mossala och restes bredvid mangårdsbyggnaden.
Ingången till Valdemar Erikssons skomakeri är dörren till vänster, dörren i mitten av huset är köksingången, där Helmi Eriksson hade sitt bageri.
Dessutom fanns i huset en sängkammare åt väster och ett försäljningsrum på den norra sidan. Försäljningsrummet byggdes till av bräder i ett senare skede.

Valdemar Eriksson bodde och bedrev skomakeri i sin kammare fram till sin död.
Valdemar var även fiolspelman och finns på många bilder i arkivet .
Valdemars syster Helmi och sedan systern Fanny boddemånga år i kökskammaren.
Huset var senare lagerbyggnad för butiken. Efter att butiken lagts ner har Fagerströms använt ett rum i huset till vedlider.
Det av bräder byggda försäljningsrummet är rivet.

Diverse

Hembygdsnämdens fotoarkiv
När Valdemar vintertid kom med sparkkälke till Vesterlid för att spela, hade han fiollådan släpande efter sparkkälken.
(Berättare Toste Ringvall)

Kommentarer