#15457
Proveniens
Olofs
Hedebo
FotografAnn-Gret Hedbäck

Datum

--.--.1976

Beskrivning

Mathias Werner Mattsson var från Hyppeis  Rågholm och gifte sig till Träsk med Agda Matilda Ali Jansson.
Senare tog paret namnet Hedbäck.
Efter några år i Amerika kom han hem och byggde upp huset vid Hedebo år 1914.
Huset har, som många andra i Houtskär, "Amerikainspirerade" detaljer, vilka de som timmermän i Amerika arbetande männen hämtade med sig hem.
Huset har gått i nedstigande led till sonen Nils och sedan till hans son Bror-Folke.

Diverse

Hembygdsnämndens fotoarkiv

Kommentarer