#15451
Proveniens
Bahlts
Östergårds

Beskrivning

Petter Levinus Pettersson och Konstantia Serafina Augustina Henriksdotter köpte stället av klockare Anders Vilhelm Vestling på Klockarbostället i Träsk. Vestling var inflyttad från Västanfjärd, klockare i Houtskär 1866-1886.
Petterssons dotter Olivia Serafina och lotsen Charles Martin Östergård, född Mattsson, byggde huset, som blev färdigställt 1943.
Senare bodde sonen Martin Oliver (Ole) samt hans hustru Hulda Viola Mattsson i huset.

Diverse

Hembygdsnämndens fotoarkiv

Kommentarer