#15418
Proveniens
Gallas
Gallas
FotografAnn-Gret Hedbäck

Plats

Kvarnberget

Datum

--.--.1982

Beskrivning

Midsommarstången har tidigare stått på Högberg vid Holmens brink.
1976 restes en ny stång på Gallas Kvarnberg (Kvarnbacken).
Stången kläds fortfarande efter den gamla modellen.

Diverse

Hembygdsnämndens fotoarkiv
Alla uppgifter är hämtade ur Hembygdsnämndens arkiv 

Kommentarer