#15401
Proveniens
Nybondas
Nybondas
FotografAnn-Gret Hedbäck

Plats

Byberg, Midsommarstångsberget, Kvarnberget

Datum

--.--.1976

Beskrivning

År 1960 köpte bondeparet Elmer och Agnes Melén ett litet markområde från Staffas av Georg och Elna Troberg.
De hade ärvt området av Irenus Troberg, en son från Staffas,  kvarnen fanns på detta område.
1975 köptes kvarnen av Hembygdsnämnden, som flyttade den till Näsby, där den nu står som museikvarn.

Diverse

Hembygdsnämndens fotoarkiv

Kommentarer