#15385
Proveniens
Larses
FotografGunilla Silberman

Plats

Kittuis byaarkiv "Vaccon"

Diverse

Hembygdsnämndens fotoarkiv

Kommentarer