#15384
Proveniens
Larses
FotografGunilla Silberman

Datum

--.--.1979

Beskrivning

Kittuis byarkiv  (Kittuis byprotokoll från gamla tider). 
"Vaccan" uppbevaras i någon av gårdarna i Kittuis. Då bilden togs fans den vid Larses

Diverse

Hembygdsnämndens fotoarkiv

Kommentarer