Wilhelmina  Bergsten
Alma Westerlund
Aina  Bergsten
Vilhelmina  Bergsten
Maria  Mattssom
Ida  Pettersson
Fanny  Eriksson
Dagny Gräsbäck
Sandra Lindholm
Emma Segerbom
Lina Sjöstrand
#15327
Proveniens

Personer

Wilhelmina  Bergsten, Atlanta Nyström, Alma Westerlund, Aina  Bergsten, Vilhelmina  Bergsten, Maria  Mattssom, Ida  Pettersson, Fanny  Eriksson, Dagny Gräsbäck, Sandra Lindholm, Emma Segerbom, Lina Sjöstrand, Sandra  Lindholm

Beskrivning

Frv, Sandra Lindholm, Ormback Näsby,  Lina Sjöstrand, Långö = LaanjeLina, Emma Segerbom, Hönsnäs = ÅkerbackEmma,
Dagny Gräsbeck, Näsby Prästgården = Prostinnan, Fanny Eriksso, Träsk = SanderåsFanne, Ida Pettersson, Träsk = BlomqvistsIda
Maria Mattsson, Träsk "Centralskan", Aina Bergsten f. Klasson g. Lindblad, Alma Westerlund, Näsby,  Atlanta Nyström (Enevald), Jervis = Nyströms Atlanta, Wilhelmina Bergsten, Jervis  = Klasonskan

Birger Rönnsjö har gjort namn antecknteckningarna bakpå kortet vid Fiskbergs.
Fotograf kan vara Bror Gräsbäck / V Pettersson

Diverse

Torpet "Fiskberg"

Kommentarer