Uno Åke Engsjö
Svante Konstantin Peters
Olle Westerby
Kurt  Isaksson
Osvald Leonard Madison
Lars Backman
Martin Gey  Jerlin
Johan Bernt August Mårtensson
#15193
Proveniens

Plats

Lassas Näsby

Datum

--.--.1944

Personer

Uno Åke Engsjö, Svante Konstantin Peters, Olle Westerby, Kurt  Isaksson, Osvald Leonard Madison, Lars Backman, Martin Gey  Jerlin, Johan Bernt August Mårtensson

Beskrivning

HKF

Diverse

Ture Mattssons bildsamling

Kommentarer