Erik Hilding Mattsson
Märtha Valborg Mattsson
Jenny Inga-Lill Mattsson
Nils-Erik William Strömborg
#15111
Proveniens
FotografMathias Erik Mattsson

Datum

--.--.1945

Personer

Erik Hilding Mattsson, Märtha Valborg Mattsson, Jenny Inga-Lill Mattsson, Nils-Erik William Strömborg

Diverse

Ture Mattssons bildsamling

Kommentarer