#14957
Proveniens
Nybondas
Nybondas
FotografValter Melen

Plats

Nybondas bondbyggning sedd från söder

Kommentarer