#14925
Proveniens

Plats

Utö

Beskrivning

Utö i vinterskrud, 1930-talet.
Utö by sedd från öster. 
Huset längst till höger i förgrunden är tullvaktmästrens bostad. På Utö fanns en tullstation under rysk tiden.
Senare var huset i arméns användning och där har varit först soldathem och senare befattningsofficersklubb. Idag ägs huset av Hanna Kovanen som har inkvartering i huset. 
Till höger lägre fram syns lotsen Valfrid Bergmans hus på Enskär. Enskär var länge en skild holme, varav namnet.
Under första världskriget byggde ryska militären en bro mellan Enskär och Utö huvudlandet. 
Idag kallas området mellan Utö och Enskär Sundet. 
Två vägar förenar nu holmarna med varandra. Vid ovanligt högt vatten kommer det ännu vatten in Sundet.

Diverse

Ur Anni Abrahamssons, Medelby Erkas, album.

Kommentarer