#14722
Proveniens
FotografTorsten Mattsson

Plats

Oy Laivateollisuus Ab, LATE, Pansio, Åbo

Datum

--.--.1947

Beskrivning

Varvsområdet.
Mitt i bilden den stora produktionshallen med sin sjösättningsramp.
Till vänster utrustningskajen.

Diverse

Ur Torsten Mattssons album.

Kommentarer