#14718
Proveniens
FotografTorsten Mattsson

Plats

Oy Laivateollisuus Ab, LATE, Pansio, Åbo

Datum

--.--.1947

Beskrivning

Traverskran i byggnadshallen.
Med dessa kranar flyttades de olika skrovdelarna och de halvfärdiga skroven mellan de olika produktionställena i hallen.
Observera den kvinliga kranföraren, man anlitade ofta kvinnor för dylika arbeten, de var noggrannare och försiktigare än männen, sades det.

Diverse

Ur Torsten Mattssons album.

Kommentarer