#14716
Proveniens

Plats

Oy Laivateollisuus Ab, LATE, Pansio, Åbo

Datum

4.10.1947

Beskrivning

Sjösättning av skonaren, skolfartyget SEKSTAN 04.10.1947.
SEKSTAN var det första krigsskadeståndsfartyget, som byggdes av Oy Laivateollisuus Ab, "LATE".
Innalles byggdes det 45 skonare + en så kallad "guldskonare" på detta varv.
"Guldskonaren" kallades så, för att den var antimagnetiskt byggd, dvs. all metall var av en speciell, guldglänsande bronslegering.

Diverse

Ur Torsten Mattssons album.

Kommentarer