#14713
Proveniens
FotografTorsten Mattsson

Plats

Oy Laivateollisuus Ab, LATE, Pansio, Åbo.

Datum

31.12.1947

Beskrivning

Skonaren, skolfartyget SEKSTAN
Längd, skrov 43,57 m
Längd, största (inkl. bogspröt) 51,70 m
Bredd 9,10 m
Djupgång 3,45 m
Segelarea, olika versioner 715/822/834/840 m²
Huvudmotor 3-cyl. June-Munktell 225 ahk
Fart med motor 7,5 knop Fart med segel 8,0 knop

Fartyget överläts 31.12.47, bilden högst troligt från dett tillfälle.
Det syns fint klädda personer på fartygets däck, likaväl som på kajen mot varvshallen.
Finska flaggan vajar ännu i aktermasten, men skall snart skiftas mot den röda fanan.

Diverse

Ur Torsten Mattssons album.

Kommentarer