Mats Oskar Alf Thomasson
Gösta Joakim  Fagerlund
John Oskar Mattsson
Torsten Ralf Johan Gunnars
John Harald Bernhard Lindqvist
Uno Alfons Ekblad
Axel Emilius Fagerlund
Jörgen Valter Mattsson
Uno Artur Bergman
Karl Edgar Mattsson
#1458
Proveniens
Staffas

Plats

Staffas storstugan.

Datum

--.--.1959

Personer

Mats Oskar Alf Thomasson, Gösta Joakim  Fagerlund, John Oskar Mattsson, Torsten Ralf Johan Gunnars, John Harald Bernhard Lindqvist, Uno Alfons Ekblad, Axel Emilius Fagerlund, Jörgen Valter Mattsson, Uno Artur Bergman, Karl Edgar Mattsson

Beskrivning

Uno Ekblads 40- års kalas

Kommentarer