#1361
Proveniens
Mårtens
FotografBernt Mårtensson

Plats

Vid midsommarstången

Datum

--.--.1993

Beskrivning

Arstu stenladugård.

Kommentarer