#12593
Proveniens
Norrback
FotografBirger Rönnsjö

Datum

--.--.1955

Beskrivning

Det förfallna torpet Norrback på Äpplö, som det såg ut före upprustningen sommaren 1955.
Torpet ägdes av syskonen Anna och Dina Grandell från Äpplö, vilka varit i Amerika flera tiotals år.
De återvände dit igen, då huset var iståndsatt.
De hade således ingen nytta av reparationen, då de aldrig mera kom till Äpplö.

Diverse

Ur Birger Rönnsjös fotoregister med personporträtt.

Kommentarer