#12592
Proveniens
Norrback
FotografBirger Rönnsjö

Datum

--.--.1955

Beskrivning

Norrback på Äpplö, som reparerades sommaren 1955. 
Torpet ägdes av systrarna Anna och Dina Grandell, som bodde i USA, men 1955 besökte de Äpplö och rustade upp sitt barndomshem. 
Huset t.h. är gamla Vesterstu. 
Systrarna återvände till Amerika, då huset var iståndsatt. De hade således ingen nytta av reparationen, då de inte mera kom till Äpplö.

Diverse

Ur Birger Rönnsjös fotoregister med personporträtt.

Kommentarer