#12442
Proveniens
Maars
Ånholm

Personer

Galeasen Josefin

Beskrivning

Byggd av Mattias Edvard Mattsson på Ånholm i Roslax.

Enligt Jan-Erik Börmans förteckning om sjöfarten åren 1920-1950 anges 1901 som byggnadsår, men på originalfotots baksida är årtalet 1899 antecknat, vilket då kan vara det år som bygget påbörjades. Lastförmågan anges till 34 ton. 
Såld till Åbo 1916, ägare Joel Algot Hellbom & K.E. Karlsson Kimito Branten. 
Slopad 1935, men efter vad John Mattson, son till Edvard, hade i minnet förliste Josefin, ovisst var. 
Uppgifterna har lämnats av Gotthard Mattsson, Edvards sonson. 
För egen del kan jag tillägga, att jag hörde berättas på Ånholm att galeasen, lastad med järnvägsräls som förskjutits i storm sjönk någonstans på Skiftet. Inget sades om manskapet. (Texten skriven av Birger Rönnsjö)

Diverse

Ur Birger Rönnsjös fotoregister med personporträtt.

Kommentarer