Astrid Selinda Åkerberg
Marta Katarina Andersson
Nanny Mari Åkerberg
Ida Elisabeth Lundell
Svea Alexandra Bjärke
Lonne Margareta Elinda Lundell
#1095
Proveniens

Personer

Astrid Selinda Åkerberg, Marta Katarina Andersson, Nanny Mari Åkerberg, Ida Elisabeth Lundell, Svea Alexandra Bjärke, Lonne Margareta Elinda Lundell

Beskrivning

Gruppfoto av unga kvinnor i Nåtö

Diverse

Nega finns också på 1129

Kommentarer