#10381
Proveniens
Gallas
FotografWerner Pettersson

Beskrivning

En större samling människor, förmodligen i samband med någon fest. Bilden tyvärr oskarp.

Diverse

Enne Seréns album, 1920

Kommentarer