#10284
Proveniens
Gallas

Beskrivning

Ateljéfoto av en ung sjöman

Diverse

Bildsamling från Gallas

Kommentarer