#10179
Proveniens
Gallas

Personer

Holger Axén med abborren i hand, NN

Beskrivning

Efter fiskafänget tas fångsten till vara, det var många abborrar!

Diverse

Ur Holger och Thua Axéns album

Kommentarer