#10176
Proveniens
Gallas

Beskrivning

Kvinna med barn i salen

Diverse

Ur Holger och Thua Axéns album

Kommentarer