Välkommen till Houtskärs lokalhistoriska arkiv

Det unika fotoarkivet med 14070 fotografier från Houtskär har digitaliserats sedan 2015. Fotona ger en inblick i livet på Houtskär, från de allra tidigaste fotografierna ända in i våra dagar. Här ges besökaren en möjlighet att se det mesta ifrån allvarsamma ateljéporträtt till ögonblicksfoton fångade vid en kaffepaus på höängen. I samlingen finns också foton från by- och byggnadsmiljöer som försvunnit eller förändrats.

Förverkligat med understöd av:

Senast uppdaterade mera

#15122
Okänd
1955-00-00
#12214
Roslax
#15249
Näsby
1964-00-00