#8508
Proveniens
Mårtens
FotografBernt Mårtensson

Plats

Bilden tagen från strandvägen

Datum

--.--.1993

Personer

Beskrivning

Arstu (Mårtens) mangårdsbyggnad sedd från sjösidan

Diverse

Bildens negativ finns på reg.n:o 1406

Kommentarer