#6856
Proveniens
Arstu
Mårtens

Plats

Datum

Beskrivning

Diverse

Mårtens gårdsbyggning med boda

Kommentarer