#6047
Proveniens
Nybondas

Plats

Datum

--.--.1912

Personer

Elna, Elly och Valentin Lindgren.

Beskrivning

Diverse

Syskon.

Kommentarer