#1653
Proveniens
FotografWerner Pettersson

Plats

Ombord på Johannes Södermans sump

Datum

--.--.----

Personer

Werner Pettersson, Anne Linde, Rode Franzén, Margareta Jansson (g. Philström) och Jucunda Jansson (g..Jansén)

Beskrivning

På väg hem från sångfesten i Pargas. Namnen på personerna diskuterats ingående i samband med bildens publicering i En bok om Houtskär del II. Fr.v.: mannen okänd, Anne Linde från Björkö, Rode Franzén, Hönsnäs, Margareta Jansson och Jucunda Jansén, Träsk

Diverse

Bildens reg n:o 8543. Bilden ingår i En bok om Houtskär del II som sista uppslag i boken mot bakpärmen. Storlek 2. Finns också som Storbild på reg. n:o 8061.

Kommentarer