#14461
Proveniens
Antas
Houtskärs Kyrkliga Folkhögskola
FotografWelin, Åbo

Plats

Datum

--.--.1953

Personer

Birger Rönnsjö ytterst t.v.

Beskrivning

Skolfoto från 1953, då Birger gick i HKF.

Diverse

Ur Birger Rönnsjös album.

Kommentarer