#14452
Proveniens
Olofs
Losskär
FotografBirger Rönnsjö

Plats

Datum

--.--.1969

Personer

Beskrivning

En tjädertupp sitter på bastuskorstenen.

Diverse

Ur Birger Rönnsjös album.

Kommentarer