#14436
Proveniens
Antas
Houtskärs Kyrkliga Folkhögskola/Församlingshemmet
FotografBirger Rönnsjö

Plats

Folkhögskolans trappa

Datum

--.--.1966

Personer

Stående fr.v. Stig Sandell, Tor Keinonen, Trygve Mårtensson, Yngve Mårtensson, Erik Sjöberg, Magnus Lans.
Sittande fr.v. Ragnar Sandström, Lars-Göran Toivonen, Ingmar Lans

Beskrivning

"Hemvärnet"
Där unga damer fanns, där samlades också gossarna!

Diverse

Ur Birger Rönnsjös album.

Kommentarer